คณะและหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

รูปภาพกิจกรรม

Photo & Activities

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

News & Event

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อ ที่สำนักงานราชการ ในอำเภอแม่ระมาด

วันที่ 26 เมษายน 2560 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อ แก่พนักงาน ข้าราชการ บคคลทั่วไป ที่สำนักงานราชการ ในอำเภอแม่ระมาด จังหวัด ตาก ดูรูปเพิ่มเติม....

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อ ที่สำนักงานราชการ ในอำเภอสามเงา

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อ แก่พนักงาน ข้าราชการ บุคคลทั่วไป ที่สำนักงานราชการ ในอำเภอสามเงา จังหวัดตาก ดูรูปเพิ่มเติม......  

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อ ที่สำนักงานราชการ ในอำเภอบ้านตาก

วันที่ 27 เมษายน 2560 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อ ให้กับพนักงานราชการ บุคคลทั่วไป ที่สำนักงานราชการ ในอำเภอบ้านตาก ดูรูปเพิ่มเติม...

อ่านเพิ่มเติม