คณะและหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

รูปภาพกิจกรรม

Photo & Activities

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

News & Event

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายเเนะเเนวร่วมจัดบูธและมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีในงานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ฝ่ายเเนะเเนววิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมจัดบูธและมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีในงานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.3และม.6 จากโรงเรียนแม่ระเมิง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนในหมู่บ้านเพื่อหาแนวทางการเพิ่มยอดนักศึกษาในเขตพื้นที่ราบสูง โดยพบทั้งนายกอบต.สมาชิกอบต.แล ะผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้ข้อมูล  และแวะเข้าให้ข้อมูลหลักสูตรรัฐศาสตร์และบริหารธุรกิจแก่เจ้าหน้าที่พนักงานอุทยานแห่งชาติเเม่เมย ดูรูปเพิ่มเติม...

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดนิทรรศการ "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560"

ดร.ขวัญสุมาณา พิณราช เข้าร่วมพิธีเปิดงาน การจัดนิทรรศการ "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560"  ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรมีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จัดบูทนำเสนองานวิจัย อ.อลงกรณ์ ศรีเลิศ อ.นัฐพล จำปาเทศ ประจำบูทวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ดูรูปเพิ่มเติม...

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม โครงการ สูงวัยใส่ใจ สุขภาพ ณ เทศบาลตำบลหนองบัวใต้

วันนี้เวลา 09.00-12.00 น วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น นำโดย อ.สุเวช อ.กัญญาภัค อ.นันท์นภัส มาทำกิจกรรม โครงการ สูงวัยใส่ใจ สุขภาพ ณ เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ ดูรูปเพิ่มเติม...

อ่านเพิ่มเติม