คณะและหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

รูปภาพกิจกรรม

Photo & Activities

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

News & Event

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นร่วมกิจกรรมงานปั่นจักรยานตามรอยพระเจ้าตาก

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น นำโดย อ.ภัทรพล อ.ณัฐพล อ.นันนภัส อ.ทิพย์วรรณ อ.วัชระชัย และำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงานปั่นจักรยานตามรอยพระเจ้าตาก  พร้อมกิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะริมหาดและบริการแจกน้ำดื่มแก่ผู้เข้าร่วมงาน  ภาพเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการการเรียนรู้ภาษาอาเซียนภาษาอังกฤษ

โครงการการเรียนรู้ภาาาอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ปีการศึกษา 2559ณ อุทยานแห่งชาติลานสาง ตำบลแม่ท้อ  อำเภอเมือง จังหวัดตากวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560ภาพเพิ่มเติม...

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นเข้าร่วมประชุมมหกรรมวิจัยภาคเหนือณมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณาจารย์วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นเข้าร่วมประชุม มหกรรมวิจัยภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อ่านเพิ่มเติม