NEWS & ACTIVITIES

Arrow
Arrow
Slider

NTC CALENDAR

2019-05-31
นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 5

การประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561

2018-12-28
โครงการตากสินมหาราช

โครงการตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562

2018-12-11
โครงการขยับกายสบายชีวี

โครงการขยับกายสบายชีวี น้องชวนพี่ NTC FIT&FUN season 2

2018-10-22
งานลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง

22 ตุลาคม 2561

ABOUT NTC

Green and Clean University

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น มีพื้นที่สีเขียวกว้างขวาง ร่มรื่น สวยงาม ด้วยต้นไม้นานาพันธุ์

ห้องสมุด NTC Library

แหล่งเรียนรู้ ที่เต็มไปด้วยความรู้ มีคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นข้อมูล

NTC Canteen

ภายในวิทยาลัยมีร้านค้าสวัสดิการ มีซุ้มให้นั่ง เป็นบรรยากาศที่น่าสนทนาวิชาการ

รถรับส่งนักศึกษา

บริการรถรับ-ส่งนักเรียน นักศึกษาให้ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง

หอพักนักศึกษา

หอพักสำหรับนักศึกษา อาคารหอพักน่าอยู่ มี WiFi ครอบคลุมทุกพื้นที่

NTC SHOW CASE

NTC CHANNEL