NEWS & ACTIVITIES

Arrow
Arrow
Slider

NTC CALENDAR

26/09/2018

26 กันยายน – 7 ตุลาคม 2561

10/10/2018

10 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2561

24/10/2018

ภาคเรียน 1/61 24 ตุลาคม 2561

31/10/2018

31 ตุลาคม 2561

11/12/2018

โครงการขยับกายสบายชีวี น้องชวนพี่ NTC FIT&FUN season 2

28/12/2018

โครงการตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562

ABOUT NTC

Green and Clean University

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น มีพื้นที่สีเขียวกว้างขวาง ร่มรื่น สวยงาม ด้วยต้นไม้นานาพันธุ์

ห้องสมุด NTC Library

แหล่งเรียนรู้ ที่เต็มไปด้วยความรู้ มีคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นข้อมูล

NTC Canteen

ภายในวิทยาลัยมีร้านค้าสวัสดิการ มีซุ้มให้นั่ง เป็นบรรยากาศที่น่าสนทนาวิชาการ

รถรับส่งนักศึกษา

บริการรถรับ-ส่งนักเรียน นักศึกษาให้ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง

หอพักนักศึกษา

หอพักสำหรับนักศึกษา อาคารหอพักน่าอยู่ มี WiFi ครอบคลุมทุกพื้นที่

NTC SHOW CASE

NTC CHANNEL