>วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม

วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม 


    วันศุกร์ที่ 26 พ.ค. 2560 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก

            

  ที่อยู่ 

    888 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน (แนวเก่า) ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
    โทรศัพท์ 055 517486-8 โทรสาร. 055 517487

  แผนที่