ข่าวและกิจกรรม

ผลงานการประกวดสร้างโปสเตอร์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน นักศึกษาที่มาเข้าร่วมแต่ละทีม

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดการแข่งขัน การสร้างภาพโปสเตอร์โดยมีนักเรียนนักศึกษาจากหลายสถาบันเข้าร่วมการแข่งขัน  ภาพผลงานต่าง ๆ https://www.facebook.com/ntctak/photos/pcb.1619953778027672/1619953261361057/
อ่านต่อ...


วิภากษ์หลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ดำเนินการวิภากษ์หลักสูตร สำหรับหลักสูตรปี 2561         
อ่านต่อ...


คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี ออกบริการวิชาการ ที่ หมู่ 7 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก

วันที่ 26 สิงหาคม คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี ออกบริการวิชาการ ที่ หมู่ 7 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก   
อ่านต่อ...


คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จัดโครงการบริการวิชาการ "ส่งเสริมอาชีพธุรกิจร้านตัดผม"

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จัดโครงการบริการวิชาการ "ส่งเสริมอาชีพธุรกิจร้านตัดผม" ของวิชาสัมมนา สาขาการจัดการ โดยให้ร้านบังรอนบริการตัดผมฟรี แก่นักเรียน โรงเรียนธรรมราชานุสรณ์ อ.บ้านตาก จ.ตาก
อ่านต่อ...


วิทยาลับนอร์ทเทิร์น บริการวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดระบบการส่งเสริมอาชีพคนพิการในจังหวัดตาก

วิทยาลับนอร์ทเทิร์น บริการวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดระบบการส่งเสริมอาชีพคนพิการในจังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2560  ณ ห้องวังเวียง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์  จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก              
อ่านต่อ...


อ่านข่าวทั้งหมด...