ข่าวและกิจกรรม

ดร.ชีวิน อ่อนละออ คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

ดร.ชีวิน อ่อนละออ คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  วันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๖๐ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย สถาบันเครือข่าย งานวิจัยและวิชาการ
อ่านต่อ...


คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่อลดา ติยะบุตร นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และศึกษาต่อด้านภาษาอังกฤษ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่อลดา ติยะบุตร นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และศึกษาต่อด้านภาษาอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกาวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ ณ อาคารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  
อ่านต่อ...


คณะมนุษยศาสตร์ พา นศ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดชัยชนะสงคราม

วันที่ 10 กันยายน 2560  คณะมนุษยศาสตร์ พา นศ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดชัยชนะสงคราม อ.เมือง จ.ตาก
อ่านต่อ...


โครงการคุณธรรมจริยธรรมของความซื่อสัตย์สุจริต และจิตอาสา ณ วัดชัยชนะสงคราม

วันที่ 10 กันยายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการคุณธรรมจริยธรรมของความซื่อสัตย์สุจริต และจิตอาสา ณ วัดชัยชนะชสงคราม อ.เมือง จ.ตาก
อ่านต่อ...


คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพิธี เปิดศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ร่วม พิธี เปิดศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิด วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดตาก
อ่านต่อ...


อ่านข่าวทั้งหมด...