ข่าวและกิจกรรม

นักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น คว้ารางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหากฏหมายระดับภาค

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย และคว้ารางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหากฏหมายระดับภาค
อ่านต่อ...


สาขาวิชานิติศาสตร์ ร่วมกับ สภาทนายความจังหวัดตาก วางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  ร่วมกับ สภาทนายความจังหวัดตาก วางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ ศาลจังหวัดตาก
อ่านต่อ...


สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น คว้ารางวัลอันดับที่ 12 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายกรมพระธรรมนูญเนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายกรมพระธรรมนูญเนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี ทั้งนี้ นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ได้อันดับที่ 12  จาก มหาวิทยาลัย 40 แห่ง ทั่วประเทศ
อ่านต่อ...


โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. : คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ได้เข้าพบ ท่านคมชลัฐ สละอุไร ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครอง ในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายโดยได้รับการต้อนรับและบรรยายกระบวนวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครอง ณ ศาลปกครอง
อ่านต่อ...


โครงการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับเนติบัณฑิต แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. : คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ได้เข้าพบ ท่านหม่อมราชวงศ์ ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์  ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในโครงการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับเนติบัณฑิต แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
อ่านต่อ...


อ่านข่าวทั้งหมด...สายตรงคณบดี