ข่าวและกิจกรรม

คณะสาธารณสุขฯ จัดโครงการ สาธารณสุขสัมพันธ์ NTC ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 24 ธันวาคม 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ สาธารณสุขสัมพันธ์ NTC ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีท่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อ.วีรพงษ์  สุทาวัน เป็นประทานในพิธี พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงาน
อ่านต่อ...


โรงเรียนนอร์ทเทิร์น บริรักษ์ ในสังกัด วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตรวจประเมินหลักสูตรคณาจารย์ และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2 และ ปี 3 เข้าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 คณาจารย์ และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  ชั้นปี 2 และ ปี 3 เข้าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
อ่านต่อ...


ตัวแทนนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น นำเสนอโครงการเยาวชนคนทำดี ปีที่5 จัดโดยมูลนิธิ SCG.

วันที่14 กรกฎาคม2560 ตัวแทนนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่3 นายอภิสิทธิ์ มั่นพัฒนาการ นายภัสทรชานนทร์ แซ่โซ้ง  นายชาตรี แช่ว่างเดินทางมาแข่งขันนำเสนอโครงการเยาวชนคนทำดี ปีที่5 จัดโดยมูลนิธิ SCG. ที่สำนักงานมูลนิธิ SCG บางซื่อ กรุงเทพฯ. ซึ่งเป็น การสัมภาษณ์ในรอบสุดท้ายในจำนวน 31 ทีม ที่เข้ารอบสุดท้าย  โดยมี อ.สุเวช พิมน้ำเย็น เป็นที่ปรึกษานำนักศึกษามาแข่งขัน. นักศึกษาได้เสนอ "โครงการ รวมพลวัยใส เสริมสร้างพลังใจและกายผู้สูงวัยในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัวใต้". ดูรูปเพิ่มเติม....
อ่านต่อ...


บรรยากาศคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมประชุมโฮมรูมนศ.

ประชุมโฮมรูมนักศึกชั้นปี 1, 2 และ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
อ่านต่อ...


อ่านข่าวทั้งหมด...