ข่าวและกิจกรรม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมกับวัฒนธรรม จ.ตาก เป็นตัวแทน ออกบูธสาธิต กระทงกะลา ศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น

ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมกับวัฒนธรรม จ.ตาก เป็นตัวแทน ออกบูท สาธิต กระทงกะลาในช่วงเช้า และการแสดงกระทงสาย ในงาน "ศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น"กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560 ดูรูปเพิ่มเติม...
อ่านต่อ...


นักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ณ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยนอร์เทิร์น พา นศ.มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ณ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
อ่านต่อ...


คณะสาธารณสุขฯเข้าร่วมโครงการอนุรักษภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงาม

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม -ดร.ขวัญสุมาณา พิณราช -อ.นัฐพล จำปาเทศ -อ.นันท์นภัส เพ็ชรสุวรรณ -อ.กัญญาภัค นันทไชย -อ.อลงกรณ์ ศรีเลิศเข้าร่วมโครงการ"อนุรักษภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงาม ตำบลหนองบัวใต้" ณ เทศบาลหนองบัวใต้วันที่ 21 เมษายน พศ. 2560 เวลา 08.30-10.00 น.   ภาพเพิ่มเติม
อ่านต่อ...


อ่านข่าวทั้งหมด...