ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

บรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัยครั้งที่ 4
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ [ ประกาศวันที่ 30 พ.ค. 2561 09:06:05 ]

ประกาศปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
ฝ่ายวิชาการ [ ประกาศวันที่ 18 เม.ย. 2561 16:00:57 ]

ประกาศกำหนดการสอบปลายภาค 2/2560
ฝ่ายวิชาการ [ ประกาศวันที่ 04 มี.ค. 2561 11:37:56 ]

ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2/2560
ฝ่ายวิชาการ [ ประกาศวันที่ 04 มี.ค. 2561 11:35:19 ]

ประการศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1-2561
ฝ่ายวิชาการ [ ประกาศวันที่ 04 มี.ค. 2561 11:32:49 ]

ประกาศกำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่2/2560
ฝ่ายวิชาการ [ ประกาศวันที่ 04 มี.ค. 2561 11:25:53 ]

0 9

แสดงข่าวเพิ่มเติม...

ติดต่อสอบถาม

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ ได้ที่

  • (055) 517488
  • northerncollege888@gmail.com

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลการรับสมัครงาน ติดต่อบุคลากรภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

  • (055) 517488 ต่อ 802
  • northerncollege888@gmail.com

ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

ข้อมูลการลงทะเบียน ข้อมูลบัณฑิต ข้อมูลการเรียนการสอน

  • (055) 517488 ต่อ 804
  • register.northern888@gmail.com
Top