ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ติดตามการดำเนินงานโครงการเยาวชนคนทำดีปีที่6
คณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 09 ส.ค. 2561 09:44:54 ]

เยี่ยมบ้านนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 09 ส.ค. 2561 09:35:14 ]

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 09 ส.ค. 2561 09:34:20 ]

คณาจารย์เข้าร่วมประชุมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
คณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 09 ส.ค. 2561 09:22:34 ]

กิจกรรมวันไหว้ครู
คณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 09 ส.ค. 2561 09:17:34 ]

โครงการเรียนรู้กับครูปฐมวัยมืออาชีพ ปีการศึกษา 2560
คณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 09 ส.ค. 2561 09:07:57 ]

สาธิตกระทงสาย ในงาน มหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา [ ประกาศวันที่ 18 ก.ค. 2561 13:13:11 ]

0 9

แสดงข่าวเพิ่มเติม...

ติดต่อสอบถาม

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ ได้ที่

  • (055) 517488
  • northerncollege888@gmail.com

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลการรับสมัครงาน ติดต่อบุคลากรภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

  • (055) 517488 ต่อ 802
  • northerncollege888@gmail.com

ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

ข้อมูลการลงทะเบียน ข้อมูลบัณฑิต ข้อมูลการเรียนการสอน

  • (055) 517488 ต่อ 804
  • register.northern888@gmail.com
Top