ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ประกาศปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561ฝ่ายวิชาการ [ ประกาศวันที่ 18 เม.ย. 2561 16:00:57 ]
ประกาศวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี 2561 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของคณะต่างๆ ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงให้กำหนด ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ ได้ที่

  • (055) 517488
  • northerncollege888@gmail.com

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลการรับสมัครงาน ติดต่อบุคลากรภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

  • (055) 517488 ต่อ 802
  • northerncollege888@gmail.com

ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

ข้อมูลการลงทะเบียน ข้อมูลบัณฑิต ข้อมูลการเรียนการสอน

  • (055) 517488 ต่อ 804
  • register.northern888@gmail.com
Top