ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

บรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัยครั้งที่ 4ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ [ ประกาศวันที่ 30 พ.ค. 2561 09:06:05 ]
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 จัดงานการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัยครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ในหัวข้อ "นอร์ทเทิร์นวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน"
ติดต่อสอบถาม

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ ได้ที่

  • (055) 517488
  • northerncollege888@gmail.com

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลการรับสมัครงาน ติดต่อบุคลากรภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

  • (055) 517488 ต่อ 802
  • northerncollege888@gmail.com

ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

ข้อมูลการลงทะเบียน ข้อมูลบัณฑิต ข้อมูลการเรียนการสอน

  • (055) 517488 ต่อ 804
  • register.northern888@gmail.com
Top