ข้อมูลประกาศรับสมัครงาน


หัวข้อประกาศ รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา
รายละเอียด มีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษา ตลอดจนการจัดให้มีบริการ และ สวัสดิการแก่นักศึกษาในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา และเพื่อพัฒนา นักศึกษาให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านวิชาชีพ สติปัญญา สังคม อารมณ์ และจิตใจ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่วิชาชีพภายหลังจากการสําเร็จการศึกษาได้อย่างเต็มที่
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่/ฝ่ายกิจการนักศึกษา
คุณสมบัติ -มีบุคลิกดี กล้าแสดงออก
-สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
-จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
-มีประสบการณ์ในนำเสนอต่อหน้าชุมชน
-มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
อัตรา 1
ความสามารถ -ใช้งานโปรแกรม MS-Office ได้ดี
-อ่านเขียนพูด ภาษาอังกฤษได้
สวัสดิการ -ห้องพักฟรี
-ประกันสังคม
ประสบการณ์ 0 ปี
เงินเดิอน ตามโครงสร้างองค์กร
สถานที่ทำงาน วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก
ขั้นตอนการสมัคร -ส่งใบสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 888 ม.2 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก 63000
มือถือ : 089-5282358
โทรศัพท์ : (055) 517488 ต่อ 802
แฟกซ์ : 055-517-487
Email : northerncollege888@gmail.com
website : www.northern.ac.th
วันที่ประกาศสมัคร 12 พฤษภาคม 2561 15:08:56

ติดต่อสอบถาม

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ ได้ที่

  • (055) 517488
  • northerncollege888@gmail.com

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลการรับสมัครงาน ติดต่อบุคลากรภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

  • (055) 517488 ต่อ 802
  • northerncollege888@gmail.com

ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

ข้อมูลการลงทะเบียน ข้อมูลบัณฑิต ข้อมูลการเรียนการสอน

  • (055) 517488 ต่อ 804
  • register.northern888@gmail.com
Top