ข้อมูลประกาศรับสมัครงาน


หัวข้อประกาศ รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ
รายละเอียด 1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย 3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม 4. จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี 5. จัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ 6. ดูแลระบบเงินสดย่อยภายในสำนักงาน 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ
คุณสมบัติ 1.จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป/สาขาการบัญชี 2.มีบุคลิกดี กล้าแสดงออก เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี 3.มีความสามารถในการบริหารและการจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 4มีบุคลิกเป็นผู้นำ มองโลกในแง่ดี 5.การประสานข้อมูล มีประสบการณ์ในการจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ***
อัตรา 1
ความสามารถ -ใช้งานโปรแกรม MS-Office ได้ดี -มีพื้นฐานความรู้ความสามรถงาน การเงิน บัญชี พัสดุ
สวัสดิการ -ห้องพักฟรี -ประกันสังคม
ประสบการณ์ 0 ปี
เงินเดิอน ตามโครงสร้างองค์กร
สถานที่ทำงาน วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
ขั้นตอนการสมัคร -ส่งใบสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 888 ม.2 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก 63000 มือถือ : 089-5282358 โทรศัพท์ : (055) 517488 ต่อ 802 แฟกซ์ : 055-517-487 Email : northerncollege888@gmail.com website : www.northern.ac.th
วันที่ประกาศสมัคร 12 พฤษภาคม 2561 15:23:36

ติดต่อสอบถาม

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ ได้ที่

  • (055) 517488
  • northerncollege888@gmail.com

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลการรับสมัครงาน ติดต่อบุคลากรภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

  • (055) 517488 ต่อ 802
  • northerncollege888@gmail.com

ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

ข้อมูลการลงทะเบียน ข้อมูลบัณฑิต ข้อมูลการเรียนการสอน

  • (055) 517488 ต่อ 804
  • register.northern888@gmail.com
Top