ข้อมูลประกาศรับสมัครงาน


หัวข้อประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนวัดผลและประเมินผล
รายละเอียด รับผิดชอบงานฝ่ายทะเบียนวัดผลและประเมินผล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนวัดผลและประเมินผล
คุณสมบัติ ปริญญาตรีทุกสาขา มีประสบการณ์ความรู้ทางด้านงานทะเบียนและวัดผลและประเมินผล
อัตรา 1
ความสามารถ ความสามารถด้านงานทะเบียน
สวัสดิการ ประกันสังคม
ประสบการณ์ ประสบการณืด้านงานทะเบียน
เงินเดิอน ตามโครงสร้างของวิทยาลัย
สถานที่ทำงาน วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นจังหวัดตาก
ขั้นตอนการสมัคร สมัครผ่านJOBTHAI หรือ E-mail: tangkuptan@gmail.com
ติดต่อ 055517488 ต่อ802
วันที่ประกาศสมัคร 03 มิถุนายน 2561 08:39:01

ติดต่อสอบถาม

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ ได้ที่

  • (055) 517488
  • northerncollege888@gmail.com

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลการรับสมัครงาน ติดต่อบุคลากรภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

  • (055) 517488 ต่อ 802
  • northerncollege888@gmail.com

ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

ข้อมูลการลงทะเบียน ข้อมูลบัณฑิต ข้อมูลการเรียนการสอน

  • (055) 517488 ต่อ 804
  • register.northern888@gmail.com
Top